Tentang Saya

My photo
Alor Gajah, Melaka, Malaysia
Melihat dari Mata Hati..

02 February, 2011

ANTARA BARU DAN BAHARU : YANG MANA YANG BETUL?

Merujuk Kamus Dewan Edisi Ke-4, hal. 105, ejaan baharu hendaklah merujuk entri baru. Terdapat perbezaan makna bagi baru selain bermaksud "yang belum ada" dan sebagainya, makna lain ialah "baru sahaja berlaku" seperti " baru tiba", "baru lahir" dan sebagainya. Kesimpulannya baru mempunyai dua makna, iaitu (i) yang belum ada dan (ii) baru berlaku. Kata baharu digunakan secara baku dan sesuai untuk kata seperti pembaharuan

Kedua-dua ejaan baru dan baharu (kata sifat) boleh digunakan jika merujuk pada "new", contohnya rumah baharu atau rumah baru, manakala baru (kata bantu) tidak boleh digantikan dengan baharu, contohnya baru-baru ini dia mengalami sakit kepala atau dia baru sahaja tiba dari Kuala Lumpur.


No comments: