Skip to main content

Getaran Jiwa


Getaran jiwa
Melanda hatiku
Tersusun nada
Irama dan lagu
Walau hanya sederhana
Tetapi tak mengapa
Moga dapat membangkitkan
Sedarlah kamu wahai insan
.
Tak mungkin hilang
Irama dan lagu
Bagaikan kembang
Sentiasa bermadu


Andai dipisah
Lagu dan irama
Lemah tiada berjiwa
Hampa


Terjemahan :

The Stirring of My Soul

The stirring of my soul
Overcomes my heart
Arranged by the notes
Of rhythm and song
If it's only modest
Nevermind
Perhaps it could stir
Realise all you mortals
.
Never will they vanish
Rhythm and song
It will bloom
It will always linger
If they be seperated
The song and rhythm and song
They'll be soulless and weak
And empty


Comments